สถานที่จัดประชุม

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ประกอบด้วย 2 อาคาร

อาคารทรงกลม ตั้งอยู่บนสวนน้ำ มีห้องประชุมแบบออดิทอเรียม 250 ที่นั่งและโถงต้อนรับที่ชั้น 1 ล้อมด้วยผนังกระจกมองเห็นวิวสวยงามโดยรอบ

อาคารทรงเหลี่ยม เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่มากกว่า 27,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมจำนวน 24 ห้อง สามารถรองรับการประชุมสัมมนาได้ถึง 3,000 คน สำหรับงานเลี้ยงค็อกเทล ห้องวายุภักษ์ซึ่งเป็นห้องใหญ่ขนาด 1,710 ตารางเมตร สูง 9.30 เมตร และห้องประชุมมีขนาดตั้งแต่ 212 - 537 ตารางเมตร สูง 4.50 - 6.30 เมตร ในห้องประชุมย่อย พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์และระบบแสงเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

แผนที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์